Fellestreninger i Saursfjord blir etter avtale. Se Facebooksiden til hundeklubben for mer informasjon.