Klubbens styre for 2018

 

 

Leder

Frode Jensen

 

 

Nestleder, kasserer og æresmedlem

Tone Heggen Eriksen

Tlf: 75777570

Epost: tone_h_e@hotmail.com

Styremedlem

Elise Jensen

Tlf: 40643564

Epost: elise.jensen@live.no

Styremedlem

Kitty Olsen

Tlf: 47604937

Epost: kitty-o@online.no

Styremedlem

Charlotte Johansen

Tlf: 46939781

Epost: charlotte.johansen@outlook.com

 

Vara

Susann Gullstien

 

 

Valgkomitè

Maylene Johansen

 

Anna-Lena Nilsen

 

Revisor

Gerd Dahl

 

Vara Revisor

Morten Mehus

Innmelding i klubben:

http://web2.nkk.no/bli-medlem/ 

eller kontakt Tone Eriksen.

Det koster 200 kr i året + 190 kr i kontingent til NKK.